Whatsapp
ദൈവകരുണയുടെ ശക്തി

പ്രൊഫ. ജോർജ് അഗസ്റ്റിൻ SAC

Description:
ദൈവം നല്കിയ ദാനമാണ് ഓര�ോ മനുഷ്യജീവിതവും. നാം വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങിയതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം. ഒരാളുടെ ജീവിതനിർണ്ണയങ്ങൾക്കും തീരുമാനങ്ങൾക്കും കരുണയുടെ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കരുണ നിറയുകള്ളൂ. ദൈവകരുണയെപ്പറ്റി ഗ്രന്ഥകാരന്റെ 14 ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം.

Price: ₹ 120.00    
Add to Cart
Share on:

You May Also Like

Get In Touch

Our Service Will Be Always Here

 Carmel International Publishing House

   Cotton Hill, Vazhuthacadu

   Trivandrum - 695 014

   Kerala, India

carmelpublication@ciph.in

+91-9446037253 , +91-471-2327253

+91-9446037253

Newsletter

Get the latest deals and more.

Follow Us